Eğitim Takvimi

17

Haziran

6

Ağustos

4

Eylül

7

Eylül

14

Ekim

18

Şubat

Ankara 2017-2018 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi
Eğitim Yeri: Divan Hotel Ankara, Çankaya

DABATEM Hakkında

DABATEM, ruhsal sorunların etiyolojisi, epidemiyolojisi ve tedavisine yönelik yürüttüğü önemli araştırmalarla uluslararası alanda tanınan bir araştırma ve eğitim  merkezidir. DABATEM, Prof. Dr. Metin Başoğlu tarafından İstanbul’da kurulmuş olup, halen Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından yönetilmektedir. Londra Üniversitesi, Psikiyatri Enstitüsü, Travma Araştırmaları Bölümü’nün (Section of Trauma Studies, Institute of Psychiatry, King’s College London) uluslararası araştırmalarının proje merkezi olarak 1995 yılında kurulmuş olan DABATEM özellikle savaş, işkence, deprem, cinsel istismar / tecavüz ve cinsiyet temelli şiddet travmalarının ruh sağlığı üzerindeki etkileri ve bunların tedavilerine yönelik Londra, İstanbul, İzmit, Stokholm, Belgrad, Banja Luka, Saraybosna, Rijeka ve Mostar merkezli araştırmalar yürüttü. Travma Sonrası Stres Hastalığı (TSSH), depresyon, panik hastalığı ve agorafobi, sosyal anksiyete, obsessif-kompülsif hastalık, travmatik yas, anoreksiya ve bulimia nervoza, cinsel işlev sorunları ve fobilerin etiyolojisi ve tedavisine yönelik DABATEM ekibinin yürüttüğü çok sayıda araştırma uluslararası saygın bilimsel dergilerde ve kitaplarda yayınlandı.

17

Haziran

6

Ağustos

4

Eylül

7

Eylül

14

Ekim

18

Şubat

Ankara 2017-2018 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi
Eğitim Yeri: Divan Hotel Ankara, Çankaya

DABATEM, Prof. Dr. Metin Başoğlu tarafından, 1995 yılında Londra Üniversitesi Psikiyatri Enstitüsü Travma Araştırmaları Bölümü’nün uluslararası projelerinin merkezi olarak kuruldu (Section of Trauma Studies, Institute of Psychiatry, King’s College London).  DABATEM,  yürüttüğü öncü nitelikteki araştırmalarla ve geliştirdiği tedavi yaklaşımlarıyla uluslararası tanınırlığı olan bir araştırma, eğitim ve psikoterapi merkezidir.

DABATEM ekibi savaş, deprem, politik şiddet gibi kitleleri etkileyen travmatik olaylardan sonra ortaya çıkan ruh sağlığı sorunlarının etiyolojisine, epidemiyolojisine ve bu sorunların bilimsel olarak etkisi gösterilmiş yöntemlerle tedavisine yönelik Londra, İstanbul, İzmit, Stokholm, Belgrad, Banja Luka, Saraybosna, Rijeka ve Mostar merkezli araştırmalar yürüttü. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), depresyon, panik bozukluk ve agorafobi, sosyal kaygı, obsessif kompülsif bozukluk, travmatik yas, yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları ve fobilerin etiyolojisi ve tedavisine yönelik DABATEM ekibinin yürüttüğü çok sayıda araştırma uluslararası saygın bilimsel dergilerde ve kitaplarda yayınlandı.

Devamını Oku