Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi

Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi | İSTANBUL 2018Başvuru Formu

Eğitmen

Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu

Eğitim Yeri

LaresPark Hotel, Taksim - İstanbul

Kimler Katılabilir

Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Psikiyatristler ve ruh sağlığı alanında yüksek lisans yapanlar.

Ücretlendirme

Ödeme ve Ücretlendirme kısmını inceleyiniz.

MODÜL 1 : Vaka Değerlendirme, Formülasyon ve Seans Yönetimi 20-21 Ocak, 2018

MODÜL 2 : Panik Hastalığı, Agorafobi ve Sosyal Kaygı 24-25 Şubat, 2018

MODÜL 3 : Travma Sonrası Stres Hastalığı 24-25 Mart, 2018

MODÜL 4 : Obsessif-Kompulsif Hastalık 28-29 Nisan, 2018

MODÜL 5 : Yaygın Kaygı Hastalığı ve Depresyon 26-27 Mayıs, 2018

20-21 Ocak, 2018

24-25 Şubat, 2018

24-25 Mart, 2018

28-29 Nisan, 2018

26-27 Mayıs, 2018

Institute of Psychiatry, King’s College London, University of London’nın uluslararası projelerinin merkezi olarak  1995 yılında kurulan DABATEM, ruhsal sorunların ortaya çıkış mekanizmaları, yaygınlığı ve bunların etkili bir şekilde tedavisine yönelik uluslararası  araştırmalar yürüten bir merkezdir. Yürüttüğü araştırmalarla ve geliştirdiği tedavi yaklaşımlarıyla uluslararası tanınırlılığı olan DABATEM tarafından düzenlenecek bu eğitimde klinik ortamlarda sıklıkla karşılaşılan ruh sağlığı sorunlarının Bilişsel ve Davranışçı Terapi yaklaşımı ile tedavisi anlatılacaktır. Eğitimin amacı, bilimsel bulgularla etkisi gösterilmiş uygulanabilirliği yüksek, güncel BDT yöntemlerininin uygulamasını öğretmektir.

Tüm modüller 10:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Her bir modül 12 saat, toplam program ise 60 saatten oluşmaktadır.

Bu modüller birbirinden bağımsız olarak da alınabilir. Programın tamamlanması için tüm modüllerin 2 yıl içinde eksiksiz olarak alınması gereklidir.

PROF. DR. EBRU ŞALCIOĞLU, MA, Ph.D.

Klinik Psikolog Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu psikoloji lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi’nde, doktora ve post-doktora eğitimlerini İngiltere’de Institute of Psychiatry, King’s College, London’da (Psikiyatri Enstitüsü, Londra Üniversitesi) tamamladı ve akademik hayatını 2004 ile 2014 yılları arasında bu üniversitede sürdürdü. Şalcıoğlu bu dönemde aynı üniversiteye bağlı Section of Trauma Studies’in (Travma Araştırmaları Bölümü) uluslararası projelerinin merkezi olan DABATEM‘de Proje Yöneticisi olarak da çalıştı.

Şalcıoğlu; deprem, savaş, işkence, politik şiddet, cinsel ve cinsiyet temelli şiddet sonrası ortaya çıkan travma sonrası stres hastalığının etiyolojisine ve tedavisine yönelik çok sayıda uluslararası proje yürüttü. Kitlesel travma mağdurlarının kısa sürede etkili bir şekilde tedavi edilebilmesi için Prof. Dr. Metin Başoğlu (Section of Trauma Studies, Institute of Psychiatry, King’s College London bölüm başkanı) ile birlikte Kontrol Odaklı Davranış Terapisi’ni ve bu tedavinin farklı uygulamalarını geliştirdi.

Araştırmalarını Sosyal Bilimler Atıf Endeksi kapsamındaki uluslararası hakemli dergilerde, uluslararası kitap bölümlerinde ve Cambridge Üniversitesi Yayınevi tarafından çıkarılan ‘A Mental Healthcare Model for Mass Trauma Survivors: Control-Focused Behavioral Treatment of Earthquake, War and Torture Trauma’ isimli kitabında yayınladı. Şalcıoğlu 40’ı aşan sayıda uluslararası bilimsel dergiye danışmanlık ve Amerikan Psikoloji Birliği (APA) tarafından yayınlanan Journal of Consulting and Clinical Psychology dergisine 2 yıl danışman editörlük yaptı.

Davranış terapisi ve bilişsel-davranışçı terapi uygulamaları üzerine uzmanlığı olan Şalcıoğlu European Federation of Psychological Associations lisanslı bir klinisyendir. Psikolojik travma vakaları ile birlikte anksiyete (kaygı) hastalıkları, obsesif-kompülsif hastalık, uzamış (patolojik) yas, yeme hastalıkları ve depresyon tedavisinde kapsamlı klinik deneyime sahiptir. Ayrıca, borderline (sınırda) kişilik bozukluğu için Diyalektik Davranış Terapisi (Dialectical Behavior Therapy) uygulamaktadır.

2012 yılından bu yana Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde davetli olarak ders veren Şalcıoğlu halen Abo Akademi, Vaasa, Finlandiya’da Peace, Conflict & Mediation yüksek lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ruhsal Travma yüksek lisans, Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans, Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji doktora programlarında Bilişsel ve Davranışçı Terapi dersleri ve süpervizyon vermektedir. Bunun yanı sıra Türkiye’de bilimsel temelli tedavilerin yaygınlaştırılması amacıyla ruh sağlığı alanında öğrenim gören ve bu alanda çalışan uzmanlara eğitimler düzenlemektedir.

DABATEM, ruhsal sorunların etiyolojisi, epidemiyolojisi ve tedavisine yönelik yürüttüğü önemli araştırmalarla uluslararası alanda tanınan bir eğitim ve araştırma merkezidir. Londra Üniversitesi, Psikiyatri Enstitüsü, Travma Araştırmaları Bölümü’nün (Section of Trauma Studies, Institute of Psychiatry, King’s College London) uluslararası projelerinin bir merkezi olarak 1995 yılında İstanbulda kurulmuştur. Özellikle psikolojik travmaya bağlı gelişen ruh sağlığı sorunlarının ve anksiyete hastalıklarının kısa sürede etkili tedavisi konusunda dünyada bu alanda yürütülen çalışmaların öncülüğünü yapan merkezlerden biridir.

DABATEM’le ilgili daha ayrıntılı bilgi için HAKKINDA bölümünü inceleyebilirsiniz.

MODÜL 1 İÇERİĞİ (20-21 Ocak, 2018)
Klinik Değerlendirme ve Seans Yönetme

 • Genel klinik görüşme ilkelerinin BDT’ye özel kullanımı
 • Seans yapılandırma ve yönetme
 • Terapötik ilişki kurma
 • Tedavi gerektiren psikolojik sorunları belirleme
 • Psikolojik sorunları sürdüren düşünce ve davranış örüntüsünü değerlendirme
 • Vaka formülasyonu ve tedavideki önemi
 • Terapi planı yapma ve uygulama
 • Tedavi sonucunu değerlendirme


MODÜL 2 İÇERİĞİ (24-25 Şubat, 2018)

Panik Hastalığı ve Agorafobi
Sosyal Kaygı Hastalığı

 • Bu sorunların klinik özellikleri, değerlendirmesi ve ölçek kullanımı
 • Kaygı sorunlarında bilişsel ve davranışsal formülasyon
 • Kaygıyı sürdüren düşünce ve davranışları değerlendirme
 • Tedavi planı oluşturma
 • Tedavi rasyonelini verme
 • İç ve dış uyaranlara yönelik maruz bırakma / exposure yöntemi
 • Bilişsel yeniden yapılandırma yöntemleri
 • Ev ödevlerini düzenleme ve takip
 • Terapi yöntemlerinin kültüre özgü uyarlanması
 • Tedavi sonlandırma ve nüks önleme
 • Vaka örnekleri

MODÜL 3 İÇERİĞİ (24-25 Mart, 2018)
Travma Sonrası Stres Hastalığı

 • Travmatik stres belirtilerinin klinik özellikleri, değerlendirmesi ve ölçek kullanımı
 • Travmatik stres belirtilerinde bilişsel ve davranışsal formülasyon
 • Travmatik stres belirtilerini sürdüren düşünce ve davranışları değerlendirme
 • Tedavi planı oluşturma
 • Tedavi rasyonelini verme
 • Travmatik uyaranlara yönelik yerinde maruz bırakma / live exposure
 • Travma öyküsüne yönelik imgede maruz bırakma / imaginal exposure
 • Bilişsel yeniden yapılandırma yöntemleri
 • Ev ödevlerini düzenleme ve takip
 • Terapi yöntemlerinin kültüre özgü uyarlanması
 • Tedavi sonlandırma ve nüks önleme
 • Vaka örnekleri

MODÜL 4 İÇERİĞİ (28-29 Nisan, 2018)

Obsessif-Kompülsif Hastalık

 • Tipik obsesyonlar, kompülsiyonlar ve pasif kaçınma davranışları
 • Tehdit uyaranlarını, felaket düşüncelerini, aktif ve pasif kaçınma davranışlarını değerlendirme ve ölçek kullanımı
 • Tedavi planı oluşturma
 • Tedavi rasyonelini verme
 • Obsesyonlara yönelik maruz bırakma (exposure)
 • Kompülsiyonlara yönelik tepki engelleme
 • Kompülsif biriktirmeye yönelik müdaheleler
 • Ev ödevlerini düzenleme ve takip
 • Terapi yöntemlerinin kültüre özgü uyarlanması
 • Tedavi sonlandırma ve nüks önleme
 • Vaka örnekleri

MODÜL 5 İÇERİĞİ (26-27 Mayıs, 2018)

Yaygın Kaygı Hastalığı

 • Yaygın kaygının klinik özellikleri, değerlendirmesi ve ölçek kullanımı
 • Yaygın kaygı ve endişenin bilişsel ve davranışsal formülasyonu
 • Kaygıya neden olan düşünceleri ve kaygıyı sürdüren davranışları değerlendirme
 • Tedavi planı oluşturma
 • Tedavi rasyonelini verme
 • Kaygıyı tetikleyen uyaranlara yönelik yerinde ve imgede yüzleştirme
 • Tepki engelleme
 • İşlevsel olmayan düşüncelerin bilişsel yeniden yapılandırılması
 • Zaman yönetimi ve sorun çözme becerileri kazandırma
 • Ev ödevlerini düzenleme ve takip
 • Terapi yöntemlerinin kültüre özgü uyarlanması
 • Tedavi sonlandırma ve nüks önleme
 • Vaka örnekleri

Depresyon

 • Depresyonun klinik özellikleri, değerlendirmesi ve ölçek kullanımı
 • Depresyonun bilişsel ve davranışsal formülasyonu
 • Depresyonu sürdüren düşünceleri ve davranışları değerlendirme
 • Tedavi planı oluşturma
 • Tedavi rasyonelini verme
 • Davranış etkinleştirme
 • Deneyimsel kaçınmayı azaltma
 • Depresif ruminasyonla çalışma
 • Terapi yöntemlerinin kültüre özgü uyarlanması
 • Ev ödevlerini düzenleme ve takip
 • Terapi yöntemlerinin kültüre özgü uyarlanması
 • Tedavi sonlandırma ve nüks önleme
 • Vaka örnekleri

Günümüzün en popüler psikoterapi sistemlerinden olan BDT, psikolojik sorunları sürdüren işlevsel olmayan düşünce ve davranışları değiştirerek sağaltımı hedefleyen bir yaklaşımdır. BDT’nin bu kadar benimsenmesinin ve yaygın olarak kullanılmasının en önemli sebebi çeşitli ruhsal sorunların tedavisinde etkili olduğunun bilimsel araştırmalarda defalarca gösterilmiş olmasıdır. BDT kulağa tek başına bir psikoterapi yaklaşımı gibi gelse de, aslında bünyesinde ruhsal soruları sürdüren düşünce, duygu ve davranışları değiştirmeyi amaçlayan yöntemlerin kombinasyonlarını içeren farklı isimlerdeki terapi protokollerini barındırır (örn: kaygı hastalıkları için maruz bırakma tedavisi protokolleri, depresyon için davranış etkinleştirme, TSSB için kontrol odaklı davranış tedavisi, gibi). Güncel klinik pratikte bir ruhsal sorunda en fazla iyileştirici etkiye sahip olduğu bilimsel kanıtlarla gösterilmiş terapi protokolünün seçilerek uygulanması yaklaşımı giderek benimsenmektedir.

DABATEM’in eğitimlerinde herbir ruh sağlığı sorunu için etkisi üzerine en fazla bilimsel kanıt bulunan BDT teknikleri ve protokolleri seçilerek katılımcılara aktarılmaktadır. Katılımcıların etkin katılımını sağlayan bir öğrenme ortamında terapi tekniklerinin klinik uygulamaları vaka örnekleri ile ayrıntılı olarak işlenir. Uygulayacakları tedavilerde danışanlarda maksimum iyileşme sağlayabilmeleri için katılımcılara terapi tekniklerinin iyileşmedeki işleyiş mekanizmaları aktarılmaktadır. Teknikleri etkili bir şekilde uygulamanın yanı sıra vaka formülasyonu, tedavi rasyoneli verme, tedavi planı doğrultusunda ev ödevleri planlama ve ev ödevlerinin takibi konularında kapsamlı bilgi sunulmaktadır. Öğrenimi güçlendirmek amacıyla eğitim akışı ve yapısı BDT seans yapısı ile paralellik gösterir. Terapi tekniklerinin kullanımında kültürlerarası uygulama farklılıkları da ele alınmaktadır. Bu eğitimin tamamı Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilmektedir.

Bu eğitim programı aşağıdaki açılardan farklılaşmaktadır:

 • DABATEM 20 yılı aşkın süredir yürüttüğü araştırmalarla  Davranışçı Terapi tekniklerine dayanan tedavi protokolleri geliştirmiş, bunların etkilerini klinik araştırmalarda sınamış, tedavide iyileşme mekanizmalarına yönelik araştırmalar yapmış ve bu araştırmalar kapsamında 15.000’den fazla kişiye tedavi hizmeti götürmüştür. Ruhsal sorunların tedavisi konusunda uzmanlığı uluslararası alanda kabul gören DABATEM’in eğitimlerinde bu zengin bilgi ve tecrübe paylaşılmaktadır.
 • DABATEM’in ruh sağlığı sorunlarına yaklaşımı, sağlam teorilere ve ampirik kanıtlara sıkı sıkıya bağlı olmasından ötürü diğer pek çok yaklaşımdan ayrışmaktadır. Eğitim sırasında ele alınan tüm konuların bilimsel desteği katılımcılara aktarılır. Özellikle, her bir ruh sağlığı sorununun gelişimini ve sürmesini açıklayan teorik modeller ve kullanılan yöntemlerin iyileşmeye katkısı bilimsel kanıtları ile katılımcılara sunulur.

Her bir modülü tamamladıktan sonra o modüle ait bir katılım belgesi, tüm modülleri eksiksiz olarak tamamlayan kişilere ise Bilişsel ve Davranışçı Terapiler (BDT) Eğitimi sertifikası verilecektir.
Bu eğitimler Bilişsel ve Davranışçı Terapist akreditasyonu sağlayan uluslararası derneklerin (örn. Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği – EABCT, Academy of Cognitive Therapy – ACT) belirlediği kuramsal eğitim programı gözetilerek hazırlanmıştır. EABCT ‘nin belirlediği  koşullar için http://eabct.eu, ACT’nin belirlediği  koşullar için academyofct.org  adreslerini ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

Uzm. Psk. Begüm ÇAVUŞOĞLU:
“Daha önce farklı kişi ve kurumlardan eğitim almış birisi olarak BDT’yi, bilimsel temelli, uluslararası literatüre dayalı ve sadece teorik olarak değil uygulamalı olarak da gerçekten öğrenmek isteyenlerin sevgili hocam Ebru ŞALCIOĞLU’nun eğitimlerini takip etmesini şiddetle tavsiye ederim. Psikoloji lisans ve yüksek lisans eğitimim dahil aldığım diğer eğitimler arasında teorik bilginin yanı sıra danışan görmek için yeterli donanımı elde etmemde en etkili eğitim olduğunu söyleyebilirim.”

Klinik Psk. Tubanur BAYRAM KUZGUN:
“Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ tarafından verilen Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimine katıldım. Hem klinisyen hem akademisyen olarak uluslarası yetkinliği ile Ebru Hoca’nın klinik ve akademik bilgi ve deneyimlerinden, aktardığı bilgilerden oldukça faydalandım. Eğitimde aktarılan terapi protokolleri bilimsel olarak en yüksek etkinliğe sahip olan protokollerdir. Eğitim tanı ve tedavide klinik becerilerini geliştirmek isteyenler için tam anlamıyla yol göstericidir.”

Uzm. Psk. Gamze ÖZPINAR:
“Bilindiği gibi BDT Eğitimleri ve travma eğitimleri alanda birçok kurum tarafından veriliyor. Ancak önemli bir husus bu tür eğitimleri veren her çalışmacının alanında tam anlamıyla uzman olmaması ve bu eğitimlerin yeterince bilimsel temele dayanmaması. Bu sorun da alanda yeni sayılan psikologlar için ciddi bir belirsizlik ve kafa karışıklığına sebep oluyor. Ben de başlarda yaşadığım bu belirsizliği Ebru hocamdan aldığım bu eğitimlerle giderdim. Gerçekten araştırıldığında da bu düzeyde bir eğitimcinin bulunmadığını gördüm. Eğitim sürecim standart derslerin aksine çok verimli ve öğretici oldu. Ekolün hem kuramsal yönü hem de tedavi yöntemleri bilimsel geçerlilikleri de açıklanarak klinik uygulama alanında doğru rotayı keşfetmemi sağladı. Bu nedenle kesinlikle tavsiye ediyorum.”

Uzm. Psk. Tuğba PİRİNÇCİOĞLU:
“Klinik uygulamaya yönelik yeterli ve doğru bilgiye sahibi olmak, birçok psikoloğun en önemli eksiği maalesef. Ebru Şalcıoğlu’ndan aldığım BDT eğitimi, klinik alanda uygulama adına benim en önemli yol göstericim olmuştur. Terapist olarak tedavide hangi ilkelerin benimsenmesinin gerektiği konusunda bu eğitim sayesinde yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip oldum. Uluslararası literatürde kabul gören, bilimsel temelli bir eğitimin alanda uygulama tecrübesine sahip bir bilim insanı tarafından verilmesi gerçekten önemli bir ayrıcalık. Kendini alanda yetkin ve yeterli olarak görmek isteyen tüm meslektaşlarıma kesinlikle tavsiye ediyor ve tüm katkıları için Ebru Şalcıoğlu’na tekrar teşekkür ediyorum.”

Uzm. Psk. Esin DUÇ:
“Alanda verilen çoğu BDT eğitiminin aslında danışan görmek için yeterli olmadığını bilmekteyiz. Ancak ben bu konudaki tüm bilgi ve becerimi sayın Ebru Şalcıoğlu’na borçluyum. Kendisinden almış olduğum BDT eğitimi -özellikle benim gibi analitik oryantasyonlu biri için- bilişsel ve davranışçı ekolü öğrenmek ve uygulayabilmek adına son derece yararlı olmuştur. Bilimsel bilgiye dayalı anlatımından ve çok değerli bir akademisyen ve klinisyen olarak kendisinin tecrübelerinden faydalanma imkanı bulduğum için çok şanslı hissetmekteyim. Bu alanda yetişmek ve ilerlemek isteyen meslektaşlarımın da bu eğitimi almasını mutlaka tavsiye ederim.”

Uzm. Psk. Sinem CANKARDAŞ:
”Alanda çalışırken kullanabileceğim değerlendirme materyallerini de edinmemi sağlayan uygulamaya yönelik, bilimsel olarak etkililiği kanıtlanmış yöntemler ile dolu bir eğitimdi. Bir terapist olarak öğrendiklerimi kullanıyor ve olumlu sonuçları danışanlarımda gözlüyorum. Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’nun Bilişsel Davranışçı Terapiler Klinik Eğitimini, kültüre özgü uygulamada karşılaşılabilecek zorluklara hazır olmak, alan deneyimli bir klinisyenden vaka örnekleriyle eğitim almak isteyen herkese tavsiye ederim.”

Uzm. Psk. Büşra BEDİRLİ:
“Değerli hocam Ebru Şalcıoğlu ilk derse geldiğinde dışarıdan eğitim alınacaksa eğitimcinin bu alandaki çalışmalarının araştırılması gerektiğini söylemişti. Kendisini tanımadan önce BDT eğitimi alan biri olarak şunu söyleyebilirim öncelikle psikoterapide nelerin yapılması gerektiğini hem teorik hem de kimi zaman verdiği ödevlerle pekiştirerek BDT’yi farklı bir boyutta ele almayı öğretmiştir. Birçok eğitimciden farklı olarak BDT’yi ve uzmanlık alanı dahilindeki diğer konuları bilimsel araştırmalarla destekleyerek bizlere sunmuştur. Bu alanda çalışmak ve eğitim almak isteyenlere kesinlikle Ebru Şalcıoğlu’ndan almalarını tavsiye ederim. Her sorduğumuz soruyu sabırla cevapladığı ve değerli bilgilerini bizlere aktardığı için tekrar tekrar teşekkür ederim.”

Uzm. Psk. İpek TURGUT:
“Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan aldığım eğitimde Bilişsel ve Davranışçı Terapilerin teorik alt yapısını, uygulamalarını ve tedavi etkinliklerini daha önce bakmadığım bir açıdan ele aldık. Eğitimler bilimsel temellere dayanıyor ve etik ilkelerin gözetildiği son derece kaliteli bir içeriğe sahip. Bu eğitimlerin alanda devam eden pek çok eğitimden en önemli farkı; tüm bilgilerin kanıta dayalı olması, öğrenciyi aktif tutması ve uygulama örnekleri içermesidir. Eğitimleri tamamlamış bir öğrenci olarak klinik bilgi ve becerimi bu eğitim ile kazandığımı söyleyebilirim. Bu alanda eğitim almayı düşünen meslektaşlarıma tavsiye ediyorum.”

Uzm. Psk. Deniz KARASAPAN:
“Klinik alanda çalışmak için gereken BDT eğitiminin, ezbere benimsenmiş hatta zaman zaman bilimsellikten uzak bilgilerle ve yetkin olmayan kişilerce verildiğinin pek çok meslektaşım farkındadır. Ben BDT eğitimimi Ebru ŞALCIOĞLU’ndan aldıktan sonra gerçek bilimsel bilgiye, uluslararası literatüre dayalı bir eğitimin alanında uzman biri tarafından verildiğinde ne kadar farklı olduğunu gördüm. Bu nedenle BDT eğitimi almak isteyen meslektaşlarıma bu eğitimi kaçırmamalarını tavsiye ederim.”

Psk. Selvin CEYLAN:
“Eğitimi bir kaç ay önce tamamlamış ve sonuna kadar almış biri olarak, bu eğitimin danışan görmek isteyen ve klinik alanda çalışma düşüncesi olan biri için son derece faydalı olduğu inancındayım. Özellikle de bu alanda bu kadar uzmanlaşmış ve bilgili bir eğitmen eşliğinde olacağından ötürü eğitime katılmayı düşünen meslektaşlarım için kaçırılmaması gereken bir fırsat.”

Psk. Hülya AYHAN:
“Eğitimi yeni tamamlamış biri olarak klinik alanda çalışmak isteyen meslektaşlarıma şiddetle tavsiye edebileceğim bir eğitim oldu. Alışılmışın dışında bir bakış açısı kazanmak isteyen ve karşılaştığı sorunları çözümlemek için sorunlara özel uygun protokolleri öğrenmek isteyen arkadaşlara duyurulur…”

Psk. Arda Eren DOĞAN:
”Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan aldığım Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi sırasında sadece BDT’nin nasıl uygulanması gerektiğini değil bilimsel bakış açısını, vakaların ne yönlerden ele alınması gerektiğini ve en önemlisi bir psikologun nasıl olması gerektiğini öğrenmiş oldum. Neticede her meslektaşımın -farklı ekollerde dahi olsalar- bu eğitimi almaları gerektiğini ve bu eğitimi almak için en doğru yerin DABATEM olduğunu düşünüyor, herkese tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler hocam.”

Süpervizyon, BDT eğitiminden bağımsız bir programdır ve ayrıca sertifikalandırılır. Bu eğitimi tamamlayan kişiler yıl içinde oluşturulan süpervizyon gruplarına dahil olabilirler.

Süpervizyon hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Ücretlendirme:

 • Herbir modül 990 TL, programın tamamı ise 4950 TL’dir. Tüm modüllere aynı dönem içinde katılacak kişilere %10 indirim sağlanacak ve eğitim ücreti 4450TL’ye indirilecektir. Ödeme 5 taksit şeklinde yapılandırılmaktadır (taksitlendirme nakit ve kredi kartı ödemelerinin her ikisi için de yapılmaktadır).

Eğitim materyali eğitim ücretine dahildir. Katılımcılara açık büfe öğle yemeği ve iki kahve arası ücretsiz olarak ikram edilecektir.

Ön Kayıt Ödemesi:

Kayıt için 450 TL’nin ön kayıt ücreti olarak yatırılması gerekmektedir. Yatırılan önkayıt ücreti ekstra bir ödeme değildir, toplam eğitim bedelinden düşülmektedir. Eğitime nasıl kayıt olabileceğinizi ve ön kayıt ödemesini nasıl yapabileceğinizi aşağıdaki kayıt ve katılım başlığı altında inceleyebilirsiniz.

Ödeme şekli:

 • Kredi kartı ile taksitli ödeme seçeneğini tercih edecek katılımcıların ödemeleri ilk modül eğitiminde alınacaktır. Kredi kartına taksit sadece Garanti Bankası kredi kartları için tek çekimde 5 taksit olarak yapılabilmektedir.
 • Nakit ödemeye taksitlendirme seçeneğini tercih edecek katılımcılar taksitlerini her bir modüle geldiklerinde nakit olarak yapabilirler.

Katılamama Durumu:

Eğitimin herhangi bir modülüne mazeretli olarak katılamayacağınızı o modülden 4 gün öncesine kadar bildirmeniz durumunda daha sonraki dönemlerde aynı modüle ücret ödemeden katılabilirsiniz.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimine katılım için şu adımları izlemeniz yeterlidir:

 1. Uygun kontenjan olup olmadığını burayı tıklayarak online olarak sorgulayınız.
 2. Uygun kontenjan bulunması halinde ön kayıt ücretini (450 TL) aşağıda bilgileri verilen banka hesabına yatırınız ve açıklama kısmına eğitime katılacak kişinin adını yazınız (eğer açıklama kısmına katılımcının adını yazmadınız/yazamadıysanız bize ulaşarak ödemenizi teyit ettiriniz).
 3. Son olarak başvuru formunu doldurunuz. Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bu işlemlerden sonra kaydınızın tamamlandığına dair bir otomatik sms ve onay e-maili alacaksınız. Lisans diplomanızın ya da mezuniyet belgenizin fotokopisi eğitim sırasında alınacaktır.

Banka Bilgileri
Garanti Bankası
Alıcı: Ebru Şalcıoğlu (Ticari Hesap)
Banka ve Şube: Garanti Bankası, Nişantaşı
IBAN No: TR25 0006 2000 1320 0006 2933 59

Ön Kayıt Ücretini Nasıl Yatırabilirim?
Eğitim ücretini  Garanti Bankası ATM’lerinden kartsız işlem menüsünü kullanarak ya da merkezimizin hesabına EFT veya havale yaparak yatırabilirsiniz.

Son Kayıt Günü
Kayıtlarımız kontenjanımız dolduğunda kapanacağından belli bir son kayıt günü yoktur. Kontenjanımız dolduktan sonra isminizi bize ulaşarak yedek listesine yazdırabilirsiniz.