Geliştirdiğimiz Tedaviler

Kontrol Odaklı Davranış Tedavisi

Bu tedavi kitlesel travma mağdurlarının psikolojik tedavi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için geliştirdiğimiz sağlam teorik temellere oturan, kısa süreli, kolay uygulanabilir ve bilimsel araştırmalarda etkili olduğu gösterilmiş bir tedavidir.

Tek-Seanslık Kontrol Odaklı Davranış Tedavisi

Bu tedavi; binlerce insanı etkileyen kitlesel travmalardan sonra ortaya çıkan zorlayıcı afet koşulları ve demografik hareketlilik nedeniyle psikolojik tedaviye devam etmekte zorlanan kişilere tedavi ilkelerini tek bir seansta iletebilmek için geliştirilmiş, etkisi bilimsel araştırmalarla gösterilmiş bir tedavidir.

Deprem Simülasyon Tedavisi

Deprem sarsıntıları üzerinde kişilerin kontrol duygusu geliştirmelerini sağlamasını hedefleyen bu tek-seanslık tedavi hem travmatik stres belirtilerinin sağaltımında etkili olduğu hem de kişileri olabilecek depremlere psikolojik dayanıklılık kazandırdığı bilimsel çalışmalarımızda gösterilmiş bir yaklaşımdır.

Kendine Yardım Kitapçığı

Büyük depremler sonrası çok sayıda kişiye etkili psikolojik tedaviyi hızlı ve düşük maliyetle ulaştırabilme amacıyla geliştirilmiş bir tedavi kitapçığıdır. Yapılandırılmış tedaviyi adım adım takip eden kişiler, terapist desteği almasalar bile, hızlı bir şekilde iyileşebilirler.